Pomiary parametrów podłóg antyelektrostatycznych

Właściwie dobrana posadzka jest niezwykle ważnym elementem każdego systemu ochrony przed elektrycznością statyczną. Stanowi odpowiednie uziemienie dla pracowników wyposażonych w obuwie ESD oraz wózków i krzeseł posiadających przewodzące kółka. Najprościej mówiąc, jeśli personel strefy EPA wykonuje swoją pracę na stojąco, uziemia go obuwie ESD i …

Wózki ESD

Wózki ESD (ang. Electrostatic Discharge) dobrze radzą sobie z przewodzeniem ładunków elektrycznych. Znajdują liczne zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu, zwłaszcza tych związanych z elektroniką. Ich użycie jest wskazane we wszystkich tych miejscach, gdzie dochodzi do rozładowań elektrostatycznych. Są istotnym elementem wyposażenia strefy EPA (ang. Electrostatic …

Wybór posadzki antyelektrostatycznej

Wybór optymalnego antyelektrostatycznego systemu podłogowego to niełatwa decyzja. Co więcej, okazuje się, że niektóre rodzaje podłóg mogą przysparzać nam niemałych problemów. Dlatego tak istotne są regularnie wykonywane przez Koordynatora ESD pomiary. Są one cennym źródłem informacji na temat skuteczności elementu ochrony, jakim jest posadzka antyelektrostatyczna. …

Kim jest Koordynator ESD?

Strefa ochronna EPA (ang. Electrostatic Protected Area) wymaga stałego nadzoru. z tego względu należy zadbać o profesjonalne doradztwo ESD w zakładzie pracy. Za dobór i utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczeń odpowiedzialna jest odpowiednio przeszkolona osoba – Koordynator ESD. W dużych przedsiębiorstwach jest to oddzielne stanowisko, a …

Systemy podłogowe ESD i maty uziemiające

Podstawowym element każdej strefy EPA (ang. Electrostatic Protected Area) jest odpowiedni system podłogowy. Skuteczność ochrony przed ESD (ang. Electrostatic Discharge) zależy właśnie od możliwości i bieżącej kondycji zastosowanej podłogi. Właściwie dobrana i utrzymywana w czystości podłoga ESD musi zapewnić optymalny upływ do uziemienia i być …

Czym jest posadzka antyelektrostatyczna?

W branży elektronicznej panuje niesłuszne przekonanie, że wystarczający stopień ochrony przed ESD (ang. Electrostatic Discharge) można osiągnąć poprzez stosowanie prostych zabezpieczeń. Jest to jednak błędne myślenie. Często bowiem wyposażenie, które posiadamy jest niewystarczające, a dodatkowych form zabezpieczeń poszukujemy zbyt późno, np. w wyniku zniszczenia układów …

Jak powinna być wyposażona strefa EPA?

Produkcja i obróbka elementów wrażliwych na elektryczność statyczną powinna odbywać się w strefie ochronnej EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Zarówno wszyscy pracownicy, jak i każdy element wyposażenia stałego i ruchomego, muszą być odpowiednio uziemieni, by zlikwidować różnice potencjałów. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy stosować odpowiednią …