Czym jest strefa EPA?

Wyładowania elektrostatyczne ESD (ang. Electrostatic Discharge) są znane od tysięcy lat. Ładunki elektrostatyczne gromadzą się w wyniku wzajemnego kontaktu, tarcia i rozdzielania się materiałów. Gromadzą się również na skutek indukcji, czyli umieszczenia danego ciała w polu elektrostatycznym wytwarzanym przez naelektryzowane ciało.

Zazwyczaj wyładowanie charakter niedostrzegalny i nie jesteśmy w stanie go odczuć naszymi zmysłami. Może ono jednak stanowić poważne zagrożenie dla komponentów elektronicznych. Jedną z metod zapobiegania skutkom wyładowań jest wyznaczenie strefy ochronnej EPA (ang. Electrostatic Protected Area)

Zasady strefy EPA

W sposobie organizacji strefy EPA warto przestrzegać kilku kluczowych zasad. Po pierwsze, każdy obszar podlegający ochronie należy czytelnie oznakować i w miarę możliwości oddzielić (np. bramkami dostępu do strefy EPA), ograniczając tym samym dostęp osobom niepowołanym lub nieprzygotowanym.

Po drugie, zarówno wszyscy pracownicy, jak i każdy element wyposażenia stałego i ruchomego, powinni być uziemieni w celu zlikwidowania różnic potencjałów. W tym celu należy stosować wyposażenie z materiałów przewodzących i elektrostatycznie rozpraszających takie, jak specjalistyczne regały, stoły robocze, mata uziemiająca czy wózek ESD.

Po trzecie, zawsze należy dążyć do tego, aby w strefie chronionej EPA znajdowało się jak najmniej przedmiotów wykonanych z materiałów izolacyjnych, które są podatne na elektryzowanie się.