Jak często przeprowadzać kontrolę ESD?

Bardzo często pojawiają się u Państwa wątpliwości, z jaką częstotliwością należy kontrolować poszczególne kategorie wyposażenia w zakładzie pracy. Ze względu na to, że program kontroli ESD jest dla każdej firmy indywidualny, odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna.

Jak często przeprowadzać kontrolę ESD?

Najistotniejsze elementy systemu zabezpieczeń warto kontrolować jak najczęściej. Jeśli w danej kategorii nie wykrywa się niezgodności, czas pomiędzy poszczególnymi badaniami można wydłużyć. Działa to jednak w dwie strony. Jeśli na przykład przy każdej półrocznej kontroli wykrywamy pewien odsetek uszkodzonych produktów takich jak przewody uziemiające, to kontrola jest najwyraźniej przeprowadzana w zbyt dużych odstępach czasu i być może należy wprowadzić ją co kwartał. Gdy przewody uziemiające będziemy kontrolować częściej, liczba wykrytych wad tego zabezpieczenia będzie spadać do zera.

Doradztwo ESD

Poszukując praktycznych porad dotyczących realizacji optymalnego programu kontroli ESD, warto skorzystać z doświadczenia specjalistycznych firm. Regularnie wykonywane pomiary pokazują bieżącą kondycję systemu i pozwalają z wyprzedzeniem wykrywać pojawiające się niezgodności.
Zdarza się jednak, że decyzję o wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji podejmuje się zbyt późno, np. w wyniku audytu lub pojawienia się określonych problemów jakościowych. Warto więc położyć nacisk na kontrolę ESD i być może zacząć od specjalistycznego szkolenia, dzięki któremu problematyka ESD pozostanie w świadomości większej grupy pracowników.