Jak powinna być wyposażona strefa EPA?

Produkcja i obróbka elementów wrażliwych na elektryczność statyczną powinna odbywać się w strefie ochronnej EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Zarówno wszyscy pracownicy, jak i każdy element wyposażenia stałego i ruchomego, muszą być odpowiednio uziemieni, by zlikwidować różnice potencjałów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy stosować odpowiednią odzież i obuwie oraz wyposażenie (takie jak np. wózki ESD) wyprodukowane wyłącznie z materiałów przewodzących oraz elektrostatycznie rozpraszających.

Co jest istotne?

Wyposażenie strefy ochronnej EPA powinno być zgodne z normą PN-EN 61340-5-1. Od dostawcy można wymagać specyfikacji produktu oraz certyfikatu zgodności z normą. Parametrem podlegającym ocenie jest głównie typowa wartość rezystancji do punktu uziemienia, natomiast własności przewodzące i rozpraszające materiałów określa się wartościami rezystancji powierzchniowej i objętościowej.

Akcesoria

Do powszechnie stosowanych w strefie EPA akcesoriów należą antystatyczne maty stołowe, Z kolei na uziemionych regałach można bezpiecznie składować elementy umieszczane w przewodzących pojemnikach czy magazynkach.

Do transportu w obrębie strefy EPA służą uziemione przenośniki rolkowe i wózki ESD wykonane z odpowiednich materiałów. Bezpieczne muszą być również wszelkie artykuły eksploatacyjne, jak np. materiały do przechowywania dokumentów czy akcesoria do utrzymania czystości. W zależności od specyficznych potrzeb, stanowiska pracy mogą być wyposażone w krzesła ESD, uziemione narzędzia, czy lupy.