Kim jest Koordynator ESD?

Strefa ochronna EPA (ang. Electrostatic Protected Area) wymaga stałego nadzoru. z tego względu należy zadbać o profesjonalne doradztwo ESD w zakładzie pracy. Za dobór i utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczeń odpowiedzialna jest odpowiednio przeszkolona osoba – Koordynator ESD. W dużych przedsiębiorstwach jest to oddzielne stanowisko, a …

Jak powinna być wyposażona strefa EPA?

Produkcja i obróbka elementów wrażliwych na elektryczność statyczną powinna odbywać się w strefie ochronnej EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Zarówno wszyscy pracownicy, jak i każdy element wyposażenia stałego i ruchomego, muszą być odpowiednio uziemieni, by zlikwidować różnice potencjałów. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy stosować odpowiednią …

Na czym polega audyt ESD?

Za dobór i utrzymanie zabezpieczeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD (ang. Electrostatic Discharge) w przedsiębiorstwie odpowiedzialna jest specjalnie do tego celu powołana osoba – Koordynator ESD. Opracowuje on procedury odpowiednich zachowań personelu, analizuje procesy wykonywane z udziałem przyrządów wrażliwych ESDS (ang. Electrostatic Sensitive Devices), uzbraja poszczególne …

Jak często przeprowadzać kontrolę ESD?

Bardzo często pojawiają się u Państwa wątpliwości, z jaką częstotliwością należy kontrolować poszczególne kategorie wyposażenia w zakładzie pracy. Ze względu na to, że program kontroli ESD jest dla każdej firmy indywidualny, odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Jak często przeprowadzać kontrolę ESD? Najistotniejsze elementy …

Opaska ESD – czym jest opaska ESD?

Obuwie ESD oraz opaska ESD zapobiegają elektrycznemu naładowaniu osoby, która je nosi. Rzeczywistość pokazuje, że ładunek elektryczny może być wygenerowany w trakcie najprostszych czynności takich, jak tarcie powierzchni w trakcie chodzenia lub siedzenia. Obuwie ESD i opaska ESD łagodzą skutki rozładowania elektrostatycznego lub kontaktu pracownika …

Czym jest ESD?

ESD to skrót od angielskiego zwrotu Electrostatic Discharge oznaczającego wyładowanie elektrostatyczne. Wyładowanie to polega na nagłym przepływie prądu pomiędzy dwoma ciałami o różnym potencjale elektrycznym. Gdy dochodzi do kontaktu między nimi, następuje dynamiczna wymiana ładunków – zarówno dodatnich, jak i ujemnych. Zjawisko elektryzowania się ciał …