Pomiary parametrów podłóg antyelektrostatycznych

Właściwie dobrana posadzka jest niezwykle ważnym elementem każdego systemu ochrony przed elektrycznością statyczną. Stanowi odpowiednie uziemienie dla pracowników wyposażonych w obuwie ESD oraz wózków i krzeseł posiadających przewodzące kółka. Najprościej mówiąc, jeśli personel strefy EPA wykonuje swoją pracę na stojąco, uziemia go obuwie ESD i …

Wybór posadzki antyelektrostatycznej

Wybór optymalnego antyelektrostatycznego systemu podłogowego to niełatwa decyzja. Co więcej, okazuje się, że niektóre rodzaje podłóg mogą przysparzać nam niemałych problemów. Dlatego tak istotne są regularnie wykonywane przez Koordynatora ESD pomiary. Są one cennym źródłem informacji na temat skuteczności elementu ochrony, jakim jest posadzka antyelektrostatyczna. …

Systemy podłogowe ESD i maty uziemiające

Podstawowym element każdej strefy EPA (ang. Electrostatic Protected Area) jest odpowiedni system podłogowy. Skuteczność ochrony przed ESD (ang. Electrostatic Discharge) zależy właśnie od możliwości i bieżącej kondycji zastosowanej podłogi. Właściwie dobrana i utrzymywana w czystości podłoga ESD musi zapewnić optymalny upływ do uziemienia i być …

Czym jest posadzka antyelektrostatyczna?

W branży elektronicznej panuje niesłuszne przekonanie, że wystarczający stopień ochrony przed ESD (ang. Electrostatic Discharge) można osiągnąć poprzez stosowanie prostych zabezpieczeń. Jest to jednak błędne myślenie. Często bowiem wyposażenie, które posiadamy jest niewystarczające, a dodatkowych form zabezpieczeń poszukujemy zbyt późno, np. w wyniku zniszczenia układów …

Czym jest strefa EPA?

Wyładowania elektrostatyczne ESD (ang. Electrostatic Discharge) są znane od tysięcy lat. Ładunki elektrostatyczne gromadzą się w wyniku wzajemnego kontaktu, tarcia i rozdzielania się materiałów. Gromadzą się również na skutek indukcji, czyli umieszczenia danego ciała w polu elektrostatycznym wytwarzanym przez naelektryzowane ciało. Zazwyczaj wyładowanie charakter niedostrzegalny …

Wykładzina antyelektrostatyczna

Produkcja i obróbka elementów wrażliwych na elektryczność statyczną powinna odbywać się w strefach ochronnych EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Stosować w nich należy wyłącznie wyposażenie z materiałów przewodzących oraz elektrostatycznie rozpraszających. Skuteczność ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD (ang. Electrostatic Discharge) zależy w dużej mierze od …