Na czym polega audyt ESD?

Za dobór i utrzymanie zabezpieczeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD (ang. Electrostatic Discharge) w przedsiębiorstwie odpowiedzialna jest specjalnie do tego celu powołana osoba – Koordynator ESD. Opracowuje on procedury odpowiednich zachowań personelu, analizuje procesy wykonywane z udziałem przyrządów wrażliwych ESDS (ang. Electrostatic Sensitive Devices), uzbraja poszczególne stanowiska pracy w optymalne zabezpieczenia. Zadaniem koordynatora jest również egzekwowanie przestrzegania procedur i programu.

Co jakiś czas warto jednak zlecić audyt ESD firmie zewnętrznej. Jest to obiektywne spojrzenie na dany system zabezpieczeń oraz rzetelna interpretacja otrzymanych wyników. Audytor ESD posiada niezbędną wiedzę i dysponuje sprzętem, dzięki któremu może z łatwością dokonać wszelkich pomiarów.

Audyt ESD

Audytor ESD wykonuje pomiary rezystancji powierzchniowej i rezystancji do uziemienia – posadzek antystatycznych, powierzchni roboczych, wyposażenia. Audyt ESD może być zarówno całkowity, jak i częściowy, pozwalający ocenić funkcjonowanie poszczególnych elementów wyposażenia ESD takich jak przewody uziemiające, stoły antystatyczne, opakowania, wózki ESD, odzież i obuwie ESD etc. Zasadniczym założeniem audytu ESD, czyli programu kontroli zabezpieczeń, jest weryfikacja wdrożonego przez nas systemu pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-EN 61340-5-1. Efektem audytów ESD są raporty, w których wskazuje się obszary wymagające poprawy oraz dobre praktyki audytowanego przedsiębiorstwa w zakresie ochrony przed ESD.