Opaska ESD – czym jest opaska ESD?

Obuwie ESD oraz opaska ESD zapobiegają elektrycznemu naładowaniu osoby, która je nosi. Rzeczywistość pokazuje, że ładunek elektryczny może być wygenerowany w trakcie najprostszych czynności takich, jak tarcie powierzchni w trakcie chodzenia lub siedzenia. Obuwie ESD i opaska ESD łagodzą skutki rozładowania elektrostatycznego lub kontaktu pracownika …

Wykładzina antyelektrostatyczna

Produkcja i obróbka elementów wrażliwych na elektryczność statyczną powinna odbywać się w strefach ochronnych EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Stosować w nich należy wyłącznie wyposażenie z materiałów przewodzących oraz elektrostatycznie rozpraszających. Skuteczność ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD (ang. Electrostatic Discharge) zależy w dużej mierze od …

Czym jest ESD?

ESD to skrót od angielskiego zwrotu Electrostatic Discharge oznaczającego wyładowanie elektrostatyczne. Wyładowanie to polega na nagłym przepływie prądu pomiędzy dwoma ciałami o różnym potencjale elektrycznym. Gdy dochodzi do kontaktu między nimi, następuje dynamiczna wymiana ładunków – zarówno dodatnich, jak i ujemnych. Zjawisko elektryzowania się ciał …