Kim jest Koordynator ESD?

Strefa ochronna EPA (ang. Electrostatic Protected Area) wymaga stałego nadzoru. z tego względu należy zadbać o profesjonalne doradztwo ESD w zakładzie pracy. Za dobór i utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczeń odpowiedzialna jest odpowiednio przeszkolona osoba – Koordynator ESD. W dużych przedsiębiorstwach jest to oddzielne stanowisko, a …