Opaska ESD – czym jest opaska ESD?

Obuwie ESD oraz opaska ESD zapobiegają elektrycznemu naładowaniu osoby, która je nosi. Rzeczywistość pokazuje, że ładunek elektryczny może być wygenerowany w trakcie najprostszych czynności takich, jak tarcie powierzchni w trakcie chodzenia lub siedzenia. Obuwie ESD i opaska ESD łagodzą skutki rozładowania elektrostatycznego lub kontaktu pracownika …