Czym jest strefa EPA?

Wyładowania elektrostatyczne ESD (ang. Electrostatic Discharge) są znane od tysięcy lat. Ładunki elektrostatyczne gromadzą się w wyniku wzajemnego kontaktu, tarcia i rozdzielania się materiałów. Gromadzą się również na skutek indukcji, czyli umieszczenia danego ciała w polu elektrostatycznym wytwarzanym przez naelektryzowane ciało. Zazwyczaj wyładowanie charakter niedostrzegalny …