Pomiary parametrów podłóg antyelektrostatycznych

Właściwie dobrana posadzka jest niezwykle ważnym elementem każdego systemu ochrony przed elektrycznością statyczną. Stanowi odpowiednie uziemienie dla pracowników wyposażonych w obuwie ESD oraz wózków i krzeseł posiadających przewodzące kółka. Najprościej mówiąc, jeśli personel strefy EPA wykonuje swoją pracę na stojąco, uziemia go obuwie ESD i …

Wózki ESD

Wózki ESD (ang. Electrostatic Discharge) dobrze radzą sobie z przewodzeniem ładunków elektrycznych. Znajdują liczne zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu, zwłaszcza tych związanych z elektroniką. Ich użycie jest wskazane we wszystkich tych miejscach, gdzie dochodzi do rozładowań elektrostatycznych. Są istotnym elementem wyposażenia strefy EPA (ang. Electrostatic …

Jak powinna być wyposażona strefa EPA?

Produkcja i obróbka elementów wrażliwych na elektryczność statyczną powinna odbywać się w strefie ochronnej EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Zarówno wszyscy pracownicy, jak i każdy element wyposażenia stałego i ruchomego, muszą być odpowiednio uziemieni, by zlikwidować różnice potencjałów. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy stosować odpowiednią …